Przykładowe realizacje:

Ośrodek Próbnej Eksploatacji Uników

Ośrodek Próbnej Eksploatacji Michorzewo

Test produkcyjny odwiertu Lubiatów 7H

Przebudowa Ekspedytu Ropy Naftowej Jarszewo

Zbiornik V-6000 m3 dla wiertni Łebień LE-1

Zbiornik V-12000 m3 dla wiertni Łebień LE-2H

Plac wiertni Warblino LE-1H i zbiornik V-20000 m3

Produkcja zbiorników stalowych i rurociągów technologicznych