Lista wykonanych prac:

2004 r. - Generalne Realizatorstwo Inwestycji "Próbna eksploatacja odwiertu Michorzewo"

2005 r. - Przebudowa Ekspedytu Ropy Naftowej Jarszewo

2004 - 2008 r. - Wykonanie instalacji technologicznych do wstępnego odsiarczania i magazynowania ropy naftowej podczas testów produkcyjnych odwiertów: Sowia Góra 1, Grotów 2, Sieraków 1, Lubiatów 4, Sowia Góra 2k, Grotów 6, Sowia Góra 4, Lubiatów 7H, Grotów 8H, Mostno 9H przy współpracy z Geoserwisem Poszukiwań Naftowych Diament Sp. z o.o. w Zielonej Górze

2009 r. - Przebudowa kotłowni technologicznej Kopalni Ropy Naftowej Kamień Pomorski

2010 r. - Budowa zbiornika wody technologicznej V-6000 m3 dla wiertni Łebień LE-1

2011 r. - Budowa zbiornika wody technologicznej V-12000 m3 dla wiertni Łebień LE-2H

2011 r. - Budowa placu wiertni Warblino LE-1H o powierzchni 9600 m2

2011 r. - Budowa zbiornika wody technologicznej V-20000 m3 dla wiertni Warblino LE-1H

2012 - 2013 r. - Budowa instalacji technologicznej Ośrodka Próbnej Eksploatacji Uników

2013 r. - Modernizacja instalacji osuszania gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Gorzysław