Działalność Spółki BUDNAFT:

  • Budowa i modernizacje instalacji technologicznych kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego.
  • Testy produkcyjne odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.
  • Produkcja i modernizacje dozorowych zbiorników na węglowodory i rurociągów technologicznych.
  • Obsługa terminalu przeładunkowego Ekspedyt Ropy Naftowej Jarszewo.
  • Usługi transportowo-sprzętowe.
  • Sprzedaż armatury, kształtek ciśnieniowych  i wyrobów hutniczych.
  • Autoryzowany serwis silników Briggs & Stratton oraz spalinowych maszyn i urządzeń budowlanych.

    Zapraszamy do współpracy !