Spółka BUDNAFT powstała w wyniku restrukturyzacji PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze i rozpoczęła działalność w roku 2001.

    Przedmiotem działalności Spółki są usługi budowlane kompleksowych obiektów na terenie kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, remonty i modernizacje istniejących instalacji i urządzeń technologicznych oraz usługi transportowo-sprzętowe. 

    Udział naszej firmy w procesie zagospodarowania powierzchniowego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego jest skromnym wkładem w zwiększenie krajowego wydobycia i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

    Największą wartością i potencjałem firmy są pracownicy posiadający specjalistyczne uprawnienia i bogate doświadczenie zawodowe górników naftowych i gazowników. Zatrudniamy pracowników w specjalnościach niezbędnych do bieżącego zabezpieczenia realizowanych zadań tj. spawczy, monterów urządzeń i instalacji technologicznych, operatorów sprzętu, kierowców, elektromonterów i pracowników obsługi bocznicy Ekspedytu Ropy Naftowej Jarszewo.